Cestujte bez obmedzení v EU

Digitálne zelené osvedčenie

Cestujte bezpečne a bez obmedzení v rámci Európskej únie. 


Čo je Digitálne zelené osvedčenie?

Európsky doklad:
- o očkovaní proti ochoreniu covid-19
- o negatívnom výsledku RT-PCR/AG testu
- o ochorení covid-19 prekonanom max. 180dní  po návrate
- vydaný v digitálnej/tlačenej verzii s QR kódom
- vydaný bezplatne v slovenskom/anglickom jazyku
- chráni osobné údaje
- platný vo všetkých krajinách EÚ

Zabezpečuje:
- jednotné pravidlá pre všetky štáty EÚ
- bezplatné testovanie pre nezaočkovaných  (v štádiu rokovania)
- voľný pohyb bez obmedzení a karantény v rámci EÚ:
            pre zaočkovaných cestujúcich a osoby, ktoré prekonali COVID-19 po dobu max.180dní  pred príjazdom =  bez karantény, bez testu a iných obmedzení 
            pre ostatných cestujúcich = povinnosť absolvovať PCR a AG test po príjazde (následne bez karantény)
            deti do 18 rokov nemusia po návrate absolvovať testovanie

Dôležité informácie pre cestujúcich v rámci EÚ:
Hlavnou úlohou Digitálneho zeleného osvedčenia je ulahčiť bezpečný a voľný pohyb počas pandémie COVID-19 v rámci EÚ a bude služiť ako dôkaz o očkovaní, testovaní a prekonaní ochorenia s cieľom zrušiť obmedzenia zavedené v členskom štáte z dôvodov ochrany zdravia, akými je napríklad požiadavka podstúpiť testovanie alebo karanténu. Digitálne zelené osvedčenia budú vydávané bezplatne a budú platiť vo všetkých členských štátoch EÚ.

Akú podobu bude mať formát digitálneho zeleného osvedčenia?
Osvedčenia sa budú vydávať v digitálnom formáte, pre možnosť zobrazenia na smartfóne alebo v tlačenej verzii na papier v závislosti od rozhodnutia držiteľa. Budú obsahovať strojovo čitateľný QR kód obsahujúci nevyhnutné základné údaje, ako aj digitálny podpis. QR kód sa používa na bezpečné overenie pravosti, integrity a platnosti osvedčenia. S cieľom zlepšiť cezhraničné uznávanie by informácie na osvedčení mali byť uvádzané v jazyku(-och) vydávajúceho členského štátu a v anglickom jazyku.

Ako získam digitálne zelené osvedčenie a aké informácie bude obsahovať?
Digitálne zelené osvedčenia búdú vydávať vnútroštátne orgány, ako napr. nemocnice, testovacie centrá alebo orgány verejného zdravotníctva. Osvedčenie bude obsahovať nevyhnutné základné informácie, ako sú meno a priezvisko, dátum narodenia, vydávajúci členský štát/dátum vydania, informácie o príslušnej vakcíne či príslušnom teste/vyliečení a jedinečný identifikátor.

Okrem toho:

Búdú moje osobné údaje a informácie v bezpečí?
Nakoľlko osvedčenia budú obsahovať iba obmedzený súbor nevyhnutných informácií, navštevované krajiny nebudú môcť tieto údaje uchovávať. Pri overovaní sa bude kontrolovať len platnosť a pravosť osvedčenia overením toho, kto ho vydal a podpísal. Všetky zdravotné údaje zostanú v členskom štáte, ktorý digitálne zelené osvedčenie vydal.

Budem môcť cestovať v rámci EÚ aj bez očkovania?
Nezaočkovaným cestujúcim bude umožnené cestovať v rámci EÚ, nakoľko Digitálne zelené osvedčenie bude slúžiť aj ako dôkaz o výsledku testovania, ktorý sa často vyžaduje v zmysle platných obmedzení v oblasti verejného zdravia a nebude podmienkou voľného pohybu, ktorý je v EÚ základným právom.

Aké vakcíny budú akceptované a aké testy na COVID-19 budú uznávané ?
Členské štáty by mali vydávať potvrdenia o očkovaní bez ohľadu na druh vakcíny proti ochoreniu COVID-19.
Ak členské štáty akceptujú dôkaz o očkovaní ako prostriedok na zrušenie určitých obmedzení súvisiacich s verejným zdravým, akými je testovanie alebo karanténa, bude sa od nich vyžadovať, aby za rovnakých podmienok uznali aj potvrdenia o očkovaní vydané v rámci systému digitálnych zelených osvedčení. Táto povinnosť sa však bude obmedzovať na vakcíny, ktoré majú povolenie na uvedenie na trh EÚ. Členské štáty majú možnosť akceptovať aj potvrdenia o očkovaní vydané v súvislosti s inými vakcínami.

Ako dlho sa bude digitálne zelené osvedčenie používať?
Systém digitálnych zelených osvedčení bude pozastavený, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlási, že stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu spôsobený ochorením COVID-19 sa skončil. Podobne, ak WHO vyhlási nový stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu spôsobený ochorením COVID-19, jeho variantom alebo podobnou infekčnou chorobou, systém by sa mohol opätovne aktivovať.

 

 

 

*zdroj: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a framework for the issuance, verification and acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing and recovery to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic (Digital Green Certificate), Brussels, 17.3.2021, COM(2021) 130 final, 2021/0068(COD)

*Royal Travel Group, s.r.o. nezodpovedá za prípadné zmeny nariadení

 

Čo je Cestovateľský semafór ?

Cestovný semafor umožňuje ľahký a jasný prehľad o epidemiologickej situácií v okolitých krajinách sveta na základe farebného rozlíšenia rizika (zelená, červená, čierna). Cestovateľský semafór sa momentálne aktualizuje každé 2 týždne podľa vývoja epidemilogickej situácie v jednotlivých krajinách. V rámci krajín EU platí k 2.6.2021 zelená farba pre všetky členské krajiny, na základe ktorej Cestovateľský semafór stanovuje nasledovné pravidlá po príjazde späť na Slovensko:
-  pre zaočkovaných cestujúcich a osoby, ktoré prekonali COVID-19 po dobu max.180dní  pred príjazdom =  bez karantény, bez testu a iných obmedzení 
- pre ostatných cestujúcich = povinnosť absolvovať PCR alebo Antigénový test po príjazde (následne bez karantény)
-  deti do 18 rokov nemusia po návrate absolvovať testovanie

Obmedzenia týkajúce sa epidemiologickej situácie si momentálne každá členská krajina EU určuje sama, preto je dôležité informovať sa pred odjazdom o podmienkach krajiny do ktorej cestujete. Schválením zelených osvedčení (viď. hore) budú podmienky cestovania jednotné pre všetkých občanov EU vo všetkých členských krajinách EÚ s výnimkou lokalít so zhoršenou epidemiologickou situáciou.