VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PLATNÉ PRE ZÁJAZDY ORGANIZOVANÉ CK ROYAL TRAVEL

REZERVÁCIA ZÁJAZDU
● ONLINE v pohodlí svojho domova cez internet na www.royaltravel.sk
● osobne alebo telefonicky u viac ako 500 agentúrnych predajcov na celom území Slovenska
PLATBA
bankovým prevodom alebo hotovostným vkladom v Tatra Banka a.s.
DARČEKOVÉ POUKÁŽKY
Využite našu ponuku darčekových poukazov a potešte svojich blízkych a priateľov darčekom pod vianočný stromček, k narodeninám, okrúhlym výročiam či iným sviatkom.
DOPRAVA
Kategorizácia dopravných prostriedkov:
● autokarová doprava – autobus, nízkokapacitný autobus alebo mikrobus s klimatizáciou, tónované sklá, alebo záclonky, individuálne osvetlenie.
● autobusová doprava – luxusný autobus Royal Bus s klimatizáciou so zvýšeným úložným priestorom, tónované sklá, alebo záclonky, video / audio, sedačky, individuálne osvetlenie, ponuka nápojov.

*Počas autobusovej dopravy platí prepravný poriadok príslušnej dopravnej spoločnosti, ako aj medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorým sa prepravca podriaďuje
NÁSTUPNÉ MIESTA A MIESTENKY PRI ZÁJAZDOCH AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
● k jednotlivým prepravám sú organizované zvozy a rozvozy klientov. Nástupné miesta sú uvedené v ponuke zájazdu.
● typ dopravného prostriedku pre zvoz/rozvoz závisí od počtu klientov na jednotlivých nástupných miestach.
● nástupné miesta budú obsluhované pri minimálnom počte 15 účastníkov nástupnom mieste. V prípade, nízkeho záujmu má cestovná kancelária právo zmeniť, resp. zrušiť miesto nástupu.
● zrušenie zvozu/rozvozu (nie je považované za podstatnú podmienku zmluvy) neoprávňuje objednávateľa k zrušeniu zájazdu bez stornopoplatkov a ani k nároku na úhradu nákladov cestovného do a z miesta nástupu na zájazd.
● za príplatok uvedený v ponuke zájazdu si môžete rezervovať miesto v prednej časti autobusu. Číslo svojho sedadla dozvie cestujúci pri nástupe do autobusu.
● každé vozidlo má určitý batožinový priestor, preto batožinový limit na osobu je maximálne 15 kg na osobu.

LETECKÁ DOPRAVA
Leteckú dopravu zabezpečujú renomovaní domáci a zahraniční prepravcovia prostredníctvom charterových letov alebo pravidelných liniek modernými lietadlami. Kvalita všetkých letov zodpovedá ekonomickej triede. Počas leteckej dopravy platí prepravný poriadok príslušnej leteckej spoločnosti, ako aj medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorým sa letecký prepravca podriaďuje. Môže nastať skutočnosť, že dôjde k zmene letiska, odletových časov alebo dlhšiemu meškaniu lietadla. Tieto zmeny sú spôsobené preplnenosťou vzdušných koridorov, vplyvom zlých poveternostných, resp. technických podmienok a sú realizované v rámci zabezpečenia maximálnej bezpečnosti pasažierov. O prípadných zmenách sa budeme snažiť Vás bezodkladne informovať.
SERVISNÉ POPLATKY V LETECKEJ DOPRAVE
Letiskové poplatky sú nevyhnutnou súčasťou leteckej dopravy. K nim si rôzne letecké spoločnosti účtujú rôzne ďalšie poplatky ako napr. bezpečnostné, emisné alebo palivové príplatky. Všetky tieto poplatky, vrátane transferu a servisného poplatku CK, uvádzame v jednom servisnom poplatku.


UBYTOVANIE
● oficiálne hodnotenie ubytovacích kapacít vyjadrené hviezdičkami prípadne písmenami je hodnotením miestnych úradov a nezhoduje sa s oficiálnym hodnotením ubytovacích zariadení na Slovensku. Z tohto dôvodu označenie kategórie ubytovania v našom katalógu vyjadruje naše vlastné subjektívne hodnotenie, založené na skúsenostiach a hodnoteniach klientov a nemusí zodpovedať oficiálnemu označeniu v danej krajine. Vo väčšine prípadov sa toto hodnotenie zhoduje s oficiálnym hodnotením.
V prípadoch, keď sa oficiálne hodnotenie nezhoduje s našim hodnotením, je to uvedené v popise ubytovacej kapacity.
● kategorizácia apartmánových domov je v jednotlivých krajinách upravená tak odlišne, že v našom katalógu vyjadrujeme iba naše hodnotenie.
● podľa medzinárodných zvyklostí ubytovanie v deň príchodu je obvykle možné po 14-tej hodine. V deň odchodu musí klient opustiť svoju izbu vo väčšine prípadov do 10:00 hod. ak nie je stanovené inak.
● prideľovanie izieb v hoteli je v kompetencii hotela, CK ROYAL TRAVEL nezodpovedá a ani nemôže ovplyvniť pridelenie konkrétnej izby v hoteli alebo ubytovacom zariadení. Požiadavkám klientov sa hotel snaží vyhovieť podľa možností  a disponibilnej kapacity. Rovnako prístelky v izbách môžu mať rôznu formu, závisí to od veľkosti izby a možnosti hotela, CK nemôže garantovať prístelku vo forme pevného lôžka. Prístekou môže byť i pohovka, rozkladací gauč, poschodová posteľ, vysúvacie alebo rozťahovacie lôžko a podobne.
● väčšina ubytovacích zariadení v našom katalógu sa nachádza priamo v centre turistického strediska, alebo mesta. Tieto miesta sa vyznačujú živým turistickým ruchom, je preto potrebné počítať s hlučnejším prostredím. CK ROYAL TRAVEL nemôže ovplyvniť ani stavebnú činnosť v blízkosti ubytovacieho zariadenia, náhlou zmenou poveternostných podmienok (búrky, živelné pohromy), ktoré krátkodobo ovplyvňujú kvalitu služieb a životného prostredia v letovisku, výskyt hmyzu a drobných živočíchov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v „Pokynoch k zájazdu“, ktoré dostanete najneskôr 7 dní pred začiatkom Vašej dovolenky.
ZOZNÁMTE SA, PROSÍM
Ak nechcete cestovať sám, prípadne nechcete, aby sa Vaša dovolenka predražila o príplatok za jednolôžkovú izbu, ponúkame Vám možnosť nájsť si spolucestujúceho prostredníctvom kontaktovania našej CK, ktorá vám poskytne (v prípade možností) kontakt na cestujúceho s rovnakou požiadavkou.

SLUŽBY DELEGÁTOV A SPRIEVODCOV
● ak sa v ponuke uvádza že naša cestovná kancelária zabezpečuje služby delegáta alebo asistenčnú službu, jedná sa o zástupcu našej zahraničnej partnerskej cestovnej kancelárie hovoriaci slovensky alebo česky. Informáciu o kontakte na delegáta alebo sprievodcu dostanete v „Pokynoch k zájazdu“. Delegát je obvykle k dispozícii klientom okrem úvodného stretnutia niekoľkokrát do týždňa vo vymedzených hodinách. Všetky dôležité informácie o delegátovi ako aj o zmenách v časoch odchodu autobusu alebo odletu lietadla sú vypísané na informačnej tabuli alebo v informačnej knihe, preto Vás prosíme o ich sledovanie.
V rámci technických možností je delegát zastihnuteľný nepretržite. Asistenčná služba je poskytovaná delegátmi v danej lokalite (nie priamo v stredisku), k dispozícii sú klientovi telefonicky v určených hodinách v slovenskom alebo českom jazyku.
● Pri poznávacích zájazdoch je počas celej doby zájazdu (ak nie je stanovené inak) k dispozícii sprievodca našej cestovnej kancelárie s platným osvedčením. V niektorých svetových metropolách a významných historických pamiatkach je sprevádzanie upravené miestnou právnou úpravou, ktorá povoľuje sprevádzanie iba osobám so špeciálnou licenciou. Služby týchto sprievodcov v niektorom zo svetových jazykov si môže každý účastník zájazdu objednať priamo na mieste individuálne.
Sprievodca CK nemôže v týchto prípadoch podávať výklad priamo v navštívenom objekte pre celú skupinu. V prípade, že po začiatku zájazdu nastanú okolnosti, ktoré CK nemôže ovplyvniť, môže sprievodca CK upraviť poradie navštívených miest pri poznávacích zájazdoch inak, ako bolo uvedené v pôvodnom programe, so zreteľom na pohodlie a bezpečnosť všetkých účastníkov zájazdu.

POISTENIE
Zájazdy CK ROYAL TRAVEL sú v zmysle zákona č.281/2001 Z. z. poistené pre prípad insolventnosti v Union a.s. a to do sumy 92.000,- EUR. Toto zákonné poistenie je zárukou istoty a bezpečnosti Vami vynaložených finančných prostriedkov na dovolenku.

Zároveň Vám za príplatok ku každému zájazdu odporúčame zabezpečiť si u nás cestovné poistenie Asist card special od Kooperativa a.s.: http://www.royaltravel.sk/page/default/6
Jedná sa o špeciálny produkt, ktorý je možné zakúpiť len v cestovnej kancelárii a zároveň o cenovo najvýhodnejšie komplexné cestovné poistenie na Slovensku.
Zvlášť dôležité je napr. poistenie stornopoplatku, zodpovednosti za škodu a asistenčné služby. Preto Vám zakúpenie tohto balíka poistenia doporučujeme aj v prípade, že máte poistenie liečebných nákladov ako súčasť životnej poistky alebo platobnej karty.
UPOZORNENIE
Podmienkou účasti na zájazde je uzatvorenie zmluvy o obstaraní zájazdu. Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch. Dobrá informovanosť o zmluvných podmienkach, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb je jedným z predpokladov spokojnosti zákazníka. Prosíme Vás, aby ste sa zoznámili so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami. Okrem informácií v katalógu Vám ďalšie dôležité informácie poskytneme písomne najneskôr 7 dní pred nástupom na zájazd prostredníctvom „Pokynov k zájazdu“, ktoré sú považované za súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu.
Potvrdením zmluvy potvrdzujete, že sú Vám Všeobecné zmluvné podmienky a všeobecné informácie platné pre zájazdy organizované CK ROYAL TRAVEL známe a súhlasíte s nimi.
Údaje uvedené v ponuke zájazdu sú na základe informácií dostupných a platných v čase jej spracovania. V období medzi zverejnením ponuky a uskutočnením zájazdu mohli nastať nové skutočnosti, ktoré majú vplyv na podmienky realizácie zájazdu. CK ROYAL TRAVEL si pred uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu vyhradzuje právo na zmenu a aktualizáciu údajov uvedených v ponuke zájazdu. Všetky dokumenty, zmeny, aktualizácie a nové ponuky, ktoré sme pre Vás pripravili nájdete na našej internetovej stránke www.royaltravel.sk. Budeme radi, keď rozšírite rady našich fanúšikov aj prostredníctvom Facebooku.