Ako prebieha náš zájazd ?

Priebeh zájazdu v pár jednoduchých krokoch od zakúpenia zájazdu až po návrat domov. 

Rezervácia zájazdu
vyberiete si zájazd, o ktorý máte záujem, zvolíte počet osôb a prípadné nepovinné príplatky. Odporúčame vám uzatvoriť si komplexné cestovné poistenie Union prostredníctvom našej CK. Viac o výhodách nášho cestovného poistenia nájdete na: Komplexné cestovné poistenie. Následne prejdete prostredníctvom tlačítka rezervovať k vypĺňaniu údajov objednávateľa a cestujúcich. Oboznámite sa s dôležitými dokumentami prislúchajúcimi k zmluve o zájazde a po ich potvrdení kliknete na záverečný krok objednať. Obratom vám bude doručená zmluva o zájazde a ostatná dokumentácia na e-mail objednávateľa.
Následne postačuje uhradiť doplatok za zájazd v zmluvne stanovenej lehote 45 dní pred odjazdom. Pokyny k zájazdu sa zasielajú minimálne 7 dní pred odjazdom na e-mail objednávateľa. V pokynoch k zájazdu nájdete všetky dôležité informácie (cestovné poistenie, letenky, kontakt na sprievodcu/delegáta...).

Príjazd na letisko, odlet
Na letisko sa dostavíte v dostatočnom predstihu pred odletom, zväčša 2 hodiny vopred, ak nie je v pokynoch o zájazde stanovené inak. Vyhľadáte nášho označeného zástupcu CK, od ktorého si vyzdvihnete letenky, v prípade ak v pokynoch o zájazde nie je stanovené inak. Batožinu do podpalubia odovzdáte na check-in pulte leteckej spoločnosti. Do lietadla si vezmete príručnú batožinu. S letenkou a cestovným dokladom prejdete k odletovej bráne a nastúpite do lietadla na sedadlo určené na letenke. Do lietadla možno vziať len tekutiny v obmedzenom množstve 1 L rozdelené do 100 ml priehľadných nádob a jedlo v pevnom skupenstve (napr. bagety, pečivo, sladkosti...). Na palube lietadla je možné zakúpiť jedlo a pitie. Letenka, servisné a palivové príplatky sú zahrnuté vždy v konečnej cene zájazdu – žiadne skryté poplatky.

Prílet a transfer do hotela
Po prílete vyjdete spolu s batožinou von z príletovej haly, kde vyčkáte na sprievodcu a zvyšok skupiny. Spolu sa vyberiete k súkromnému transferu CK, ktorý vás pohodlne zavezie až pred váš hotel. Na recepcii vám sprievodca pridelí izbu, v prípade príjazdu pred 14:00 si len odložíte batožinu. Následne spolu so sprievodcom odchádzate na program zájazdu.

Program zájazdu, vstupenky a sprievodca CK
Počas celého zájazdu vrátane pobytu na hoteli je vám k dispozícii náš sprievodca. Jedná sa o organizovaný zájazd, preto nemusíte mať strach z rečovej bariéry, alebo zablúdenia vo veľkomeste, „turistických pascí“ či iných nástrah individuálneho cestovania. Z uvedených dôvodov sú naše zájazdy vhodné aj ako darček pre rodičov, či starých rodičov.
Naši sprievodcovia sú profesionáli, preto destináciu naozaj spoznáte, nie len uvidíte. Dozviete sa množstvo zaujímavostí. Navštívite maximum zaujímavých miest a pamiatok, z ktorých mnoho nenájdete v internetových bedekroch.
Všetky otázky ohľadne vstupov, ich zabezpečenia alebo harmonogramu programu vám rád sprievodca zodpovie na mieste. Rovnako vám pomôže s výberom cenovo dostupnej a kvalitnej reštaurácie, či kúpy zvýhodnených lístkov na miestnu dopravu. Pri vybraných zájazdoch zabezpečujeme prednostné vstupy, vďaka čomu strávite svoj drahocenný čas prehliadkou pamiatok a nie čakaním v siahodlhých radách na vstupenky. Sprievodca CK počas celého zájazdu vrátane pobytu na hotely (24/7 h) zahrnutý vždy v konečnej cene zájazdu – žiadne skryté poplatky.

Voľný program, zmena programu vyhradená
Kondícia či požiadavky našich klientov na zájazde sú rôzne, preto po dohode so sprievodcom môžete vynechať časť programu, prípadne absolvovať individuálny program. V rámci všetkých zájazdov máme vyhradenú zmenu programu, čo znamená že časový harmonogram programu zájazdu sa môže meniť. Všetky pamiatky a atrakcie uvedené v programe navštívite, ale v inom poradí, prípadne v inom dni programu. Program tiež prispôsobujeme priamo na mieste podľa skladby či požiadaviek klientov.

Súkromné transfery v rámci programu
V prípade zájazdov, ktoré obsahujú viacero destinácií vás pohodlne a bezpečne prepraví náš zmluvný prepravca, vďaka čomu strávite drahocenný čas priamo v pamiatkach a nie cestovaním vlakmi, či rizikovou prepravou autom z požičovne. Súkromné transfery v rámci programu sú vždy zahrnuté v konečnej cene zájazdu – žiadne skryté poplatky.

transfer na letisko a odlet
V záverečný deň zájazdu do 10:00 opustíte izbu a odložíte batožinu na recepcii. Po ukončení programu si prevezmete batožinu a našim súkromným transferom sa presuniete z pred hotela priamo na letisko, kde absolvujete rovnaký postup ako pri prílete. Po celý čas vám je k dispozícii náš sprievodca. Transfer letisko – hotel – letisko je zahrnutý vždy v konečnej cene zájazdu – žiadne skryté poplatky.

 

Dôležité informácie:

LETECKÁ DOPRAVA
Leteckú dopravu zabezpečujú renomovaní zahraniční prepravcovia prostredníctvom pravidelných liniek modernými lietadlami. Kvalita všetkých letov zodpovedá ekonomickej triede. Počas leteckej dopravy platí prepravný poriadok príslušnej leteckej spoločnosti, ako aj medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorým sa letecký prepravca podriaďuje. Môže nastať skutočnosť, že dôjde k zmene letiska, odletových časov alebo dlhšiemu meškaniu lietadla. Tieto zmeny sú spôsobené preplnenosťou vzdušných koridorov, vplyvom zlých poveternostných, resp. technických podmienok a sú realizované v rámci zabezpečenia maximálnej bezpečnosti pasažierov. O prípadných zmenách sa budeme snažiť Vás bezodkladne informovať.

SERVISNÉ POPLATKY V LETECKEJ DOPRAVE
Letiskové poplatky sú nevyhnutnou súčasťou leteckej dopravy. K nim si rôzne letecké spoločnosti účtujú rôzne ďalšie poplatky ako napr. bezpečnostné, emisné alebo palivové príplatky. Všetky tieto poplatky sú u nás vždy zahrnuté v konečnej cene nášho zájazdu – žiadne skryté poplatky.


UBYTOVANIE
● oficiálne hodnotenie ubytovacích kapacít vyjadrené hviezdičkami prípadne písmenami je hodnotením miestnych úradov.
● podľa medzinárodných zvyklostí ubytovanie v deň príchodu je obvykle možné po 14-tej hodine. V deň odchodu musí klient opustiť svoju izbu vo väčšine prípadov do 10:00 hod. ak nie je stanovené inak.
● prideľovanie izieb v hoteli je v kompetencii hotela, CK ROYAL TRAVEL nezodpovedá a ani nemôže ovplyvniť pridelenie konkrétnej izby v hoteli alebo ubytovacom zariadení. Požiadavkám klientov sa hotel snaží vyhovieť podľa možností  a disponibilnej kapacity. Rovnako prístelky v izbách môžu mať rôznu formu, závisí to od veľkosti izby a možnosti hotela, CK nemôže garantovať prístelku vo forme pevného lôžka. Prístekou môže byť i pohovka, rozkladací gauč, poschodová posteľ, vysúvacie alebo rozťahovacie lôžko a podobne.
● väčšina ubytovacích zariadení v našom katalógu sa nachádza priamo v centre alebo širšom centre turistického strediska, alebo mesta. Tieto miesta sa vyznačujú živým turistickým ruchom, je preto potrebné počítať s hlučnejším prostredím. CK ROYAL TRAVEL nemôže ovplyvniť ani stavebnú činnosť v blízkosti ubytovacieho zariadenia, náhlou zmenou poveternostných podmienok (búrky, živelné pohromy), ktoré krátkodobo ovplyvňujú kvalitu služieb a životného prostredia v letovisku, výskyt hmyzu a drobných živočíchov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v „Pokynoch k zájazdu“, ktoré dostanete najneskôr 7 dní pred začiatkom Vášho zájazdu.

ZOZNÁMTE SA, PROSÍM
Ak nechcete cestovať sám, prípadne nechcete, aby sa Vaša dovolenka predražila o príplatok za jednolôžkovú izbu, ponúkame Vám možnosť nájsť si spolucestujúceho prostredníctvom kontaktovania našej CK, ktorá vám poskytne (v prípade možností) kontakt na cestujúceho s rovnakou požiadavkou.

SLUŽBY DELEGÁTOV A SPRIEVODCOV
● Na našich poznávacích zájazdoch je počas celej doby zájazdu (ak nie je stanovené inak) k dispozícii sprievodca našej cestovnej kancelárie s platným osvedčením. V niektorých svetových metropolách a významných historických pamiatkach je sprevádzanie upravené miestnou právnou úpravou, ktorá povoľuje sprevádzanie iba osobám so špeciálnou licenciou. Služby týchto sprievodcov v niektorom zo svetových jazykov si môže každý účastník zájazdu objednať priamo na mieste, o čom informuje v ponuke zájazdu.
Sprievodca CK nemôže v týchto prípadoch podávať výklad priamo v navštívenom objekte pre celú skupinu. V prípade, že po začiatku zájazdu nastanú okolnosti, ktoré CK nemôže ovplyvniť, môže sprievodca CK upraviť poradie navštívených miest pri poznávacích zájazdoch inak, ako bolo uvedené v pôvodnom programe, so zreteľom na pohodlie a bezpečnosť všetkých účastníkov zájazdu.

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE
Odporúčame Vám za príplatok ku každému zájazdu zabezpečiť si u nás cestovné poistenie Union. http://www.royaltravel.sk/page/default/6
Jedná sa o špeciálny produkt, ktorý je možné zakúpiť len v cestovnej kancelárii a zároveň o cenovo najvýhodnejšie komplexné cestovné poistenie na Slovensku.
Zvlášť dôležité je napr. poistenie storno poplatku, zodpovednosti za škodu a asistenčné služby. Preto Vám zakúpenie tohto balíka poistenia doporučujeme aj v prípade, že máte poistenie liečebných nákladov ako súčasť životnej poistky alebo platobnej karty.
 

Copyright © 2024 Royal Travel. All Rights Reserved