Komplexné cestovné poistenie

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE UNION a.s. ďalej len "KCP"

Kontakt pre nahlasovanie škodových udalostí a asistenčné služby Union +420 9633 9644

Prečo si vybrať naše komplexné cestovné poistenie:
- špeciálne poistenie šité na mieru klientov cestovných kancelárií
- krytie všetkých poistných rizík spojených so zájazdom
- krytie v prípade ochorenia pred zájazdom (ak sa nebudete môcť zúčastniť zájazdu z dôvodu ochorenia poisťovňa vám preplatí 80-90% ceny zájazdu)
- krytie všetkých dôležitých nákladov spojených s ošetrením či hospitalizáciou na zájazde 
- krytie straty, krádeže či poškodenia batožiny
- krytie nákladov spojených s ochorením COVID-19 (aj v prípade nemožnosti vycestovať na zájazd) - platí pre pordukt Pandemic A1 a A3

Dôležité informácie o KCP v skratke:

sadzba KCP A1 PANDEMIC - (územná platnosť EURÓPA: 4,00 EUR / deň, mimo Európy: 5,00 EUR/deň, SVET: 7,00 EUR/deň)
vyberáme:
zahŕňa krytie ako pri KCP A1 +  krytie nákladov, ktoré vzniknú v dôsledku ochorenia COVID-19 v zahraničí. Krytie zájazdu v prípade ochorenia pred zájazdom COVID-19. Storno zájazdu v prípade ochorenia pred zájazdom alebo úrazu 80% storno poplatku (v prípade hospitalizácie dlhšej ako 3 dni 90%) max. 1000 € / osoba, spolu účastníci na zmluve max 3000 €. Odcuzdenie/strata cestovných dokladov 350 €. Poistenie liečebných nákladov až do výšky 300 000 €. 

sadzba  KCP UNION A1  (územná platnosť EURÓPA: 2,50 EUR / deň, mimo Európy: 2,90 EUR/deň, SVET: 3,80 EUR/deň)
vyberáme:  storno zájazdu v prípade ochorenia alebo úrazu 80% storno poplatku (v prípade hospitalizácie dlhšej ako 3 dni 90%) , max. 1000 € / osoba, spolu účastníci na zmluve max 3000 € , odcudzenie / strata cestovných dokladov - 350 €, poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 300 000 EUR.


sadzba KCP UNION A3 (územná platnosť EURÓPA: 3,50 EUR / deň, mimo Európy 4,20 EUR/deň, územná platnosť SVET: 6,00 EUR/deň)
vyberáme: max. poistné krytie na osobu v prípade storna zájazdu je 3 000 EUR, krytie celého zájazdu max. 9 000 EUR, výška krytia storno-poplatku max. 80% z ceny zájazdu/ poistenie liečebných nákladov až do výšky 300 000 EUR.

 

Ako nahlásiť poistnú udalosť ? 
- pre nahlásenie poistnej udalosti kontaktujte čo najskôr asistenčné služby Union +420 9633 9644 a CK Royal Travel 
 

DOKUMENTY KU KCP UNION NA STIAHNUTIE: 

1. Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia Union poisťovňa a.s. (neoddeliteľná súčasť poistnej zmluvy) - TU

2. Informačný formulár o cestovnom poistení IPID (neoddeliteľná súčasť poistnej zmluvy) - TU

3. Brožúra "cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu" UNION o rozsahu a výške poistného krytia ("modrá knížka") - TU

 

Copyright © 2022 Royal Travel. All Rights Reserved