DOLEŽITÉ INFORMÁCIE K ZMLUVE O ZÁJAZDE PLATNÉ PRE ZÁJAZDY ORGANIZOVANÉ CK ROYAL TRAVEL

Objednávateľ v menej všetkých cestujúcich prehlasuje, že bol oboznámený s nasledovnými informáciami a prijíma ich v plnej miere: